หางาน   สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ


ฝากประวัติ สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ เข้าระบบ แก้ไขประวัติ
บริษัทสมัครสมาชิก ประกาศงาน หาประวัติ อัตราโฆษณา
เครื่องมือหางาน สมัครงาน
Keyword


จังหวัด/ภาค
ประเภทงาน


เขต (เฉพาะกรุงเทพ)ผลการหางาน พบงาน 30 งาน

1. Production Supervisor/ หัวหน้าแผนกผลิต

บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด

ควบคุม ดูแลและเตรียมการผลิตสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสา วันที่ 3 ก.ค. 2558
อัตรา 5
เงินเดือน ตามข้อตกลง หรือ ตามโครงส้รางบริษัท
จังหวัด นนทบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
2. พนักงานขายเครดิต / หน่วยรถเงินสด กรุงเทพฯ / ต่างจังหวัด(ด่วนมาก)

บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด

- นำเสนอการขายสินค้า
- ออกพบลูกค้าทั้งเก่า และ หาลูกค้ารายใหม่
- รายงานสภาพตลาด และคู่แข่ง
วันที่ 3 ก.ค. 2558
อัตรา หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท(รายได้ดี มั่นคง มีสวัสดิการมั่นคง และ ค่าคอมมิชชั่น)
จังหวัด นนทบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
3. ช่างซ่อมบำรุง (ด่วน)

บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด

ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าและเครื่องจักร ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน วันที่ 3 ก.ค. 2558
อัตรา 4
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด นนทบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
4. จนท.พัฒนาผลิตภัณฑ์(ด่วนมาก)

บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด

จัดทำเอกสารระบบคุณภาพของแผนก รวมถึงการอกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย วันที่ 3 ก.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด นนทบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
5. เจ้าหน้าที่ีบัญชีเจ้าหนี้ และ ลูกหนี้ ด่วน!!!!!!

บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด

- จัดทำบันทึกบัญชีด้านรับและด้านจ่าย
- จัดทำภาษีหัก ณ ที่ีจ่าย ภงด.3,53,54 ภธ.40
- จัดทำรายเละเอีย
วันที่ 3 ก.ค. 2558
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด นนทบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
6. ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ (Product & Import manager)

บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด

-คิดกลยุทธ์ทางการตลาด ในการสร้างแบรนด์ใหม่ พัฒนาสินค้า วางคอนเซปท์ สร้างภาพลักษณ์ของสินค้า และวางแผน วันที่ 3 ก.ค. 2558
อัตรา 2
เงินเดือน - บริษัทฯ จะดูแลสวัสดิการและค่าจ้างตามความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เป็นอย่างดี
จังหวัด นนทบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
7. ผู้จัดการฝ่ายการตลาด (Marketing Manager)

บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด

-คิดกลยุทธ์ทางการตลาด ในการสร้างแบรนด์ใหม่ พัฒนาสินค้า วางคอนเซปท์ สร้างภาพลักษณ์ของสินค้า และวางแผน วันที่ 3 ก.ค. 2558
อัตรา 2
เงินเดือน ตามความรู้ความสามารถ และ ประสบการณ์
จังหวัด นนทบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
8. เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร(Document Control)

บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด

- ดูแลและควบคุมเอกสารส่วนกลางระะบบคุณภาพต่างๆ ขึ้นทะเบียนเอกสารจัดเก็บเอกสารตามระบบ แก้ไขเอกสารบันทึ วันที่ 3 ก.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามข้อตกลง หรือ ตามโครงส้รางบริษัท
จังหวัด นนทบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
9. เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน

บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด

- คำนวณต้นทุน ORACLE
- จัดทำรายงาน สินค้าคงเหลือ และต้นทุน
- ตรวจเช็คสินค้าคงเหลือ วัตถุดิบ และบรร
วันที่ 3 ก.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามข้อตกลง หรือ ตามโครงส้รางบริษัท
จังหวัด นนทบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
10. หัวหน้าแผนกพัฒนาบรรจุภัณฑ์

บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด

1.ออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์ต่างๆ
2.อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
วันที่ 3 ก.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามข้อตกลง หรือ ตามโครงส้รางบริษัท
จังหวัด นนทบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
11. Production Supervisor/ หัวหน้าแผนกผลิต

บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด

ควบคุม ดูแลและเตรียมการผลิตสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสา วันที่ 29 ก.ค. 2557
อัตรา 5
เงินเดือน ตามข้อตกลง หรือ ตามโครงส้รางบริษัท
จังหวัด นนทบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
12. พนักงานขายเครดิต / หน่วยรถเงินสด กรุงเทพฯ / ต่างจังหวัด(ด่วนมาก)

บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด

- นำเสนอการขายสินค้า
- ออกพบลูกค้าทั้งเก่า และ หาลูกค้ารายใหม่
- รายงานสภาพตลาด และคู่แข่ง
วันที่ 29 ก.ค. 2557
อัตรา หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท(รายได้ดี มั่นคง มีสวัสดิการมั่นคง และ ค่าคอมมิชชั่น)
จังหวัด นนทบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
13. เจ้าหน้าที่เปิดบิล

บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด

- เปิดบิล ,ออเดอร์ ตามเอกสารฝ่ายขาย
- พิมพ์ , แยก ,จัดเก็บ บิลต่าง ๆ
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต
วันที่ 29 ก.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด นนทบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
14. ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ (Manager Brand)

บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด

-คิดกลยุทธ์ทางการตลาด ในการสร้างแบรนด์ใหม่ พัฒนาสินค้า วางคอนเซปท์ สร้างภาพลักษณ์ของสินค้า และวางแผน วันที่ 29 ก.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน - บริษัทฯ จะดูแลสวัสดิการและค่าจ้างตามความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เป็นอย่างดี
จังหวัด นนทบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
15. ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย Trade Marketting

บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด

วางแผนงานกิจกรรมการส่งเสริมการขาย ช่องทาง Modoen Trade วันที่ 29 ก.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด นนทบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
16. ผู้จัดการแผนกขายต่างจังหวัด / กรุงเทพฯ

บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด

1.ประมาณการยอดขายและจัดทำแผนส่งเสริมการขาย
2.กำหนดเป้าหมายและบริหารจัดการทีมขายให้บรรลุเป้าหมาย
3.
วันที่ 29 ก.ค. 2557
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด นนทบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
17. Marketing Trainee (Product)

บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด

-สนันสนุนฐานข้อมูล เพื่อใช้ในการทำกิจกรรมทางการตลาด
-บริหารจัดการเอกสาร และข้อมูลเพื่อใช้ในการพัฒนา
วันที่ 29 ก.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน เงินเดือนตามโครงสร้าง / วุฒิและประสบการณ์
จังหวัด นนทบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
18. เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้ และ ลูกหนี้ ด่วน!!!!!!

บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด

- จัดทำบันทึกบัญชีด้านรับและด้านจ่าย
- จัดทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภงด.3,53,54 ภธ.40
- จัดทำรายเละเอียด
วันที่ 29 ก.ค. 2557
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด นนทบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
19. ช่างซ่อมบำรุง ,ช่างควบคุมเครื่องจักร,ช่างไฟฟ้า

บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด

-ซ่อมบำรุง และควบคุมเครื่งจักร ภายในโรงงาน
-ทำการ PM เครื่องจักร และ KPI ของแผนก
-บันทึกรายงานเอกส
วันที่ 28 ก.ค. 2557
อัตรา 5
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
20. เจ้าหน้าที่ช่างคุมเครื่อง Extruder

บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด

ขึ้นรูปอาหารด้วยเครื่องเอ็กทรูเดอร์ วันที่ 28 ก.ค. 2557
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด นนทบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
21. Marketing Manager (อาหารเพื่อสุขภาพ)

บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด

วางแผนและกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด รวมถึงการกำหนดช่องทางการจัดจำหน่ายใหม่ ๆ โดยผ่านสื่อโฆษณาและกิจกรรมส วันที่ 11 ก.พ. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด นนทบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
22. พนักงานบัญชีต้นทุน ด่วน!!!

บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด

- วันที่ 11 ก.พ. 2553
อัตรา 2
เงินเดือน 8,000 - 9,000
จังหวัด นนทบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
23. เจ้าหน้าที่กราฟฟิค

บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด

สามารถออกแบบงานด้าน package, ฉลากสินค้า, โปสเตอร์โฆษณาตามนิตยสาร วันที่ 11 ก.พ. 2553
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด นนทบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
24. Production Supervisor ด่วน!

บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด

ควบคุม ดูแลและเตรียมการผลิตสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสา วันที่ 11 ก.พ. 2553
อัตรา 2
เงินเดือน 10,000-14,000
จังหวัด นนทบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
25. ผู้จัดการแผนก IE

บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด

ตรวจสอบ ศึกษาและออกแบบกระบวนการผลิต ให้ลดต้นทุนและของเสียในกระบวนการผลิต วันที่ 11 ก.พ. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด นนทบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
26. หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุงไฟฟ้า ด่วน !

บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด

ควบคุมดูแล และซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน วันที่ 11 ก.พ. 2553
อัตรา 2
เงินเดือน 12,000-15,000
จังหวัด นนทบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
27. พนักงานขายเครดิต เขตกรุงเทพฯ ด่วน!

บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด

ขายสินค้า(เีครดิต) อุปโภค-บริโภค ให้กับร้านค้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่ได้รับมอบหมาย วันที่ 11 ก.พ. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน 7,000-10,000
จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
28. ผู้ช่วยพนักงานขาย ตจว.

บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด

ขับรถส่งสินค้าอุปโภค - บริโภคของบริษัท วันที่ 11 ก.พ. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด นนทบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
29. พนักงานขับรถจัดส่ง

บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด

ส่งสินค้าของบริษัทในเขตกรุึงเทพฯ และปริมณฑล วันที่ 11 ก.พ. 2553
อัตรา 4
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด นนทบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
30. เจ้าหน้าที่จัดส่ง

บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด

ดุแลเอกสารของแผนกจัดส่งและสโตร์ ทำงานที่ได้รับมอบหมาย ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วันที่ 11 ก.พ. 2553
อัตรา 2
เงินเดือน 7,000 - 9,000
จังหวัด นนทบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  


[1]

ขณะนี้อยู่หน้าที่ 1 จากทั้งหมดที่พบ 1 หน้า


ความสวย ความงาม , รีวิวเครื่องสำอาง , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , เสื้อผ้าแฟชั่น , ความรัก , ดูดวง , กินเที่ยว , วาไรตี้ , ข่าวใหม่ , ข่าวดารา , ท่องเที่ยว , เคสไอโฟน6 , หางาน , ร้านค้าออนไลน์ , ร้านค้าออนไลน์ฟรี